Overstroming in november 2010

Midden november 2010 regende het dagen na elkaar heel sterk waardoor de Demer tot een recordhoogte steeg. Op 15 november steeg de Demer tot 12,95m in Aarschot en voerde ze 65 kubieke meter per seconde af. Dat is bijna zeven keer meer als normaal. Onderstaande grafieken geven de peilhoogte en debiet van de Demer in Aarschot rond 15 november 2010. Waterstand en debiet van de Demer kan je online raadplegen op de website van het Hydrologisch Informatiecentrum van de Vlaamse Overheid, zie http://www.lin.vlaanderen.be/awz/waterstanden/hydra/wa/demerbekken.htm# . Je kan ook de Overstromingsvoorspeller raadplegen via http://www.overstromingsvoorspeller.be. Via deze site kan je een voorspelling van de waterhoogtes zien op een topografische kaart. De rechtstreeks link naar de relevante kaart voor Vorsdonk vind je hier.

 

Erwin Rooms liet zich niet door de regen afschrikken en trok zijn laaren aan om de situatie in de Turfputten vast te leggen op foto:

 
Bomputten en oostelijke turfputten op zondag 14 november 2010, © Erwin Rooms

En Wout Vandycke volgde enkele dagen later om vanop het water de situatie te verkennen:

 
© Ilse Desmet

Midden januari 2011 was het opnieuw zover. Hoewel de Demer minder hoog steeg dan in november 2010, stond het water in de Turfputten nog hoger:

 
Bomputten en beukendonk op zondag 16 januari 2011, © Johan Eyckmans

Overstromingen zijn in Vorsdonk in de winter niet ongewoon. Ze horen zelfs bij het natuurlijke ecosysteem van de natte hooilanden. Het overstromingswater brengt nieuwe voedingsstoffen mee en zorgt op die manier voor extra groeimogelijkheden voor de planten. Vroeger, toen onze landbouwers nog veel hooi nodig hadden als wintervoer, waren deze natte hooilanden daarom heel gegeerd.