OrchideeŽntellingen in Vorsdonkbos en Turfputten

Traditiegetrouw tellen we in mei de brede orchissen op verschillende percelen in het natuurgebied. Hieronder vind je een samenvatting en staafdiagrammen van de telresultaten van de laatste jaren.

Evolutie van aantal brede orchissen

In het voorjaar 2017 blijft het lang kil en nat en daardoor komen de orchideeŽn redelijk laat in bloei dit jaar.
Terwijl we in 2010 nog meer dan 1000 brede orchissen telden op het perceel Nipal Noord zijn ze er nu zeer zeldzaam geworden. In 2017 tellen we maar 12 exemplaren. Vooral op de plaats waar ze vroeger welig bloeiden, staat nu geen enkele brede orhis meer. We tellen wel wat nieuwe jonge en vitale exemplaren op het aangrenzend trilveen. We hopen dat deze nieuwe populatie zich uitbreid in de volgende jaren en misschien zelfs de oude groeiplaats terug koloniseert.
Het perceel aan de bomputten blifjt de sterkste populatie brede orchissen van Vorsdonk met ongeveer een 40-tal exemplaren. Ten opzichte van vorig jaar is dat een zware achteruitgang want toen telden we er nog 225. Een stuk van de verklaring zal wel te vinden zijn in de heel zware modderoverstromig die we in juni 2016 moesten incasseren. Na een zwaar plaatselijk onweer in Geldrode is het wachtbekken overstroomd in het Vorsdonk. De modderstroom bevat veel nutriŽten die de groeiplaatsen van onze orchideeŽn aanrijken. We hopen dat we met regelmatig maaien die nutriŽnten kunnen afvoeren zodat de populatie zich volgend jaar terug kan herstellen.
Ook perceel Bas had zwaar te lijden van de modderoverstroming in juni 2016. Dit jaar tellen we maar 7 exemplaren tegenover 14 stuks vorig jaar. Regelmatig maaien en afvoeren is ook hiet de boodschap.
Op de Grote Ridder zien we ook dit jaar geen enkel bloeiend exemplaar. Deze populatie is altijd al heel klein geweest en daardoor erg variable alhoewel de condities er ideaal lijken voor een grotere populatie.
De keverorchissen kennen een ook een slecht jaar met maar 1 bloeiende exemplaar. Hierbij moeten we wel opmerken dat het moeilijk tellen is omdat de groeiplaatsen sterk verruigd raken en de kleine groene bloemaar bijna niet te onderscheiden is van de rest van de vegetatie.
Vanaf dit jaar 2016 beginnen we ook de kleine schorseneer mee te tellen. Deze soort is in Vlaanderen erg zeldzaam en de kleine populatie die in Vorsdonk nog overbleef is door ingrijpen van het beheerteam gered kunnen worden. Geleidelijk aan neemt het aantal planten terug toe. In 2016 telden we 35 planten met elk verschillende bloemhoofdjes. Dit jaar vonden we er maar 19 bloeiende planten. Dat is een achteruitgang maar gegeven de overstroming van 2016 toch nog beter dan verhoopt. Hopelijk houdt de populatie stand en levert het maaiwerk vruchten af volgend jaar.

 1. Brede orchissen op Nipal Noord:
       
  [klik op grafiek om te vergroten]
   
 2. Brede orchissen op Bas:

  [klik op grafiek om te vergroten]
   
 3. Brede orchissen bij bomputten:

  [klik op grafiek om te vergroten]
   
 4. Brede orchissen Grote Ridder:

  [klik op grafiek om te vergroten]
   
 5. Keverorchissen:

  [klik op grafiek om te vergroten]