Werkdagen in Vorsdonkbos en Turfputten

Natuurbeheer vergt veel werk om bijvoorbeeld hooilanden te maaien, afwateringsgrachten te ruimen en houtkanten te kappen. De vrijwilligers van het beheersteam van Vorsdonk komen regelmatig samen om deze klussen op te knappen. De werkdagen in Vorsdonk vinden meestal plaats op de eerste zaterdag van de maand. Afspraak om 13:30 aan het oud station van Gelrode. Tijdens het laatste weekend van juli houden we een werkweekend van zaterdag ochtend tot zondagavond.

VOLGENDE WERKDAG: 4 APRIL 2020

Voorbije werkdag zaterdag 7 maart 2020

Ook vandaag staat perceel Stokbeemden op het menu. Er wordt verder takhout opgeruimd. Ondertussen wordt er een hele container (ongeveer 8 kuub) brandhout gezaagd, geladen en bij de klant afgezet.

Voorbije werkdag zaterdag 8 februari 2020

Met de hulp van JNM is er vandaag hard gewerkt aan het perceel Stokbeemden. De wilgenopslag is gekapt en is heel veel takhout opgeruimd. Maar er zal nog wel een extra werkdag nodig zijn om alles mooi te krijgen tegen de lente.

Voorbije werkdag zaterdag 4 januari 2020

Vandaag hebben we het heideveldje op de centrale donk geharkt en het maaisel afgevoerd.

Voorbije werkdag maandag 30 december 2019

Om het jaar goed af te sluiten, doen we op maandag nog een extra lange gezellige werkdag. Het heideveldje dat uitkijkt over de grote driehoek op de centrale donk wordt grondig opgekuist en het maaisel wordt verbrand. Ondertussen proberen we de wilde appelaars wat vrij te stellen in bos op de donk met de amerikaanse eik.

Voorbije werkdag zaterdag 7 december 2019

Het is de dag na Sinterklaas en het is droog, winderig en tamelijk zacht, ideaal om te werken dus. We beginnen op perceel Bas waar we nat maaisel bij elkaar harken en afvoeren met het ijzeren paard. We ruimen ook de sloot die langs het perceel loopt. Daarna verhuizen we naar de centrale donk waar we het hoekperceel nog harken en afvoeren tot het echt te donker wordt om nog verder te doen.

Voorbije werkdag zaterdag 2 november 2019

Het is Allerzielen vandaag. De voorbije weken en dagen heeft het veel geregend en stilaan wordt Vorsdonk weer zoals we het kennen: nat en modderig. Maar vandaag is het droog, winderig en tamelijk zacht, ideaal om te werken. De meest waardevolle percelen zijn ondertussen nabegraasd door de schapen of hebben een tweede maaibeurt gekregen. Vandaag harken we nat maaisel aan de centrale bomputten en voeren het af met het ijzeren paard. We ruimen ook de sloot die langs het perceel loopt.

Voorbije werkdag zaterdag 5 oktober 2019

Het is heel zacht en aangenaam vandaag en we werken op het perceel kleine dolaag. Een groot deel van het rietveld naast de turfput is gemaaid door de terreinploeg en wij voeren vandaag met de vrijwilligers het maaisel af op grote hopen. In de volgende dagen of weken zullen die maaiselhopen door een kraantje opgepikt worden en afgevoerd naar de compostakker.

Voorbije werkdag zaterdag 7 september 2019

Vandaag hebben we de voormalige houtkant op de Grote Dolaag opgeruimd (maaisel, bramen en takken). De bedoeling is om de stronken te frezen en het open hooiland te vergroten. Daarna werd een deel groot deel van het maaisel op het trilveen van de Grote Dolaag op regels gelegd en afgevoerd.

Voorbije werkdag zaterdag 1 juni 2019

We hebben maaisel afgevoerd van het westelijk deel (dat is de toegang) van perceel Bas, inclusief het toegangspad. Nadien werd er gezaagd hout van een afgekraakte beuk op de Beukendonk in een container geladen om af te voeren.

Voorbije werkdag zaterdag 6 april 2019

Het is een heel zachte, zelfs warme lentedag. We werken op de grote dolaag waar se terreinploeg een houtkant heeft afgezet. De vrijwilligers ruimen het brandhout op en met de verhakselaar worden de takken verwerkt. De grote dolaag kan je via het vroegere Hemelstraatje bereiken. Tegenwoordig maakt het officieel deel uit van de wirwar aan straten die 'Turfputten' heten, maar in de volksmond is en blijft het het Hemelstraatje. Voor de oorlog leidde het straatje naar de hemel. Vele generaties Gelroodse boeren gebruikten het straatje om naar hun beste hooilanden te gaan. Want 'Hemel' is een veel gebruikt toponiem om goede landbouwgrond aan te duiden. Bij hun terugkomst gingen de boeren langs 'In den Hemel', een café op de hoek van de Leuvensesteenweg. Hier smoorden zij een pijpken, dronken een glas en gingen vissen in de turfput achter het café. Hieronder een plan uit 1865 (Krijgsdepot) met aanduiding van het café en de werkplek. Het café is sinds lang gesloten en de turfput is helaas gedempt. (met dank aan Jan voor deze historische noot bij onze werkplek)

Voorbije werkdag zaterdag 2 maart 2019

Het is de voorbije dagen ongewoon warm geweest voor de tijd van het jaar, tot wel 20°C. Maar vandaag is het terug druilerig en frisser. We werken verder op het perceel Jacobs waar we een grote berg takhout verbranden en een stuk plaggen waar vroeger een grote maaiselhoop lag te composteren. De randen van het perceel zijn nu teruggedrongen en dat zal de rijke flora en fauna van dit stuk ten goede komen dit voorjaar en zomer.

Voorbije werkdag zaterdag 9 februari 2019

Vandaag werken aan de Stokbeemden, dat zijn de ruige percelen voor de voormalige boswachterswoning waar vroeger boerenpaarden graasden. Het is rotweer, we beginnen in de gietende regen en het waait hard. Maar we krijgen toch een vuur aan en verbranden grote stapels takhout dat hier al een jaar liggen. Deze percelen blijven afwisselend van structuur en ruig. Ze worden af toe door de schapen begraasd en zijn een ideale habitat voor zangvogels omdat er veel beschutting en voedsel te vinden is.

Voorbije werkdag zaterdag 5 januari 2019

Vandaag is de eerste werkdag van het nieuwe jaar. Het is een zachte maar grijze en druilerige werkdag. We werken verder aan het opruimen van hakhout en plagsel op het perceel Jacobs. In de voorbije dagen hebben de terreinploeg en vrijwilligers hier houtkanten afgezet om het perceel terug een meer open karakter te geven. Ook de afwatering wordt terug hersteld.

Voorbije werkdag zaterdag 1 december 2018

Het is een zachte maar natte werkdag, het miezert de hele namiddag. We ruimen maaisel op aan de heideperceeltjes op de donk en we doen wat aan exotenbestrijding.

Voorbije werkdag zaterdag 3 november 2018

Vandaag wordt er turf en maaisel afgevoerd van de trilveenpercelen aan de centrale bomputten.

Voorbije werkdag zaterdag 6 oktober 2018

Het is prachtig nazomer weer, warm en droog. We ruimen achter de voormalige boswachterswoning een perceel op dat normaal heel nat is. De wilgenopslag is al maanden geleden gekapt maar kon niet opgeruimd worden door de nattigheid. De uitzonderlijke droogte maakt het mogelijk om alles netjes op te ruimen en het rotte takhout op te stoken. Volgend jaar zal hier een warme overgang naar het hogergelegen droge perceel met heide en brem ontstaan. Ideaal voor salamanders!

Voorbije werkdag zaterdag 8 september 2018

De zomer van 2018 is uitzonderlijk droog en warm. Ook de verste uithoek van perceel Bas ligt er nu kurkdroog bij en dus is dit het ideale moment om de afvoergracht op te maken en recht te trekken.

Voorbije werkweekend zaterdag 28 en zondag 29 juli 2018

Het is mooi en warm zomerweer, ideaal om te hooien. We werken aan de percelen rond de centrale bomputten. Het droge hooi wordt ter plaatse onmiddellijk in rondbalen geperst.

Voorbije werkdag zaterdag 30 juni 2018

Het is al een heel periode heel warm en droog. Ook vandaag is het zomers warm maar er waait gelukkig een verkoelend briesje. Tobias en Jan hebben de voorbije dagen gefaseerd gemaaid op Nipal en Sannen. Hierdoor is er een mooie mozaiek van pas gemaaide stukken, nog niet gemaaide stukken en stukken waar we herbloei zien, ideaal voor insecten. We rakelen het hooi samen op rijen en voeren het op Sanne af naar een composthoop aan de rand van het perceel. Deze week zullen de liefhebbers nog verder werken op een avond om ook het maaisel van Nipal af te voeren.

Voorbije werkdag zaterdag 2 juni 2018

Het is warm en onweerachtig geweest in de voorbije weken. Gisteren heeft het nog heel zwaar geregend in het Hageland. We werken, samen met het team van Koen, op de kleine Dolaag. We voeren met twee ijzeren paarden nat maaisel af naar een composthoop aan de rand van het perceel.

Voorbije werkdag zaterdag 7 april 2018

We werken langs de visdonkerloop.

Voorbije werkdag zaterdag 3 maart 2018

De voorbije week was het berekoud met algemene vorst, ook overdag. Vanmiddag is het zonnig en zachter, de sneeuw is aan het smelten maar de ondergrond is nog bevroren. Dat is ideaal om hout uit te voeren met het ijzeren paard en Jan heeft donderdag al heel wat ladingen naar de toegangsweg gevoerd. Wij doen vandaag verder en ruimen takhout op aan de kleine dolaag. De terreinploeg heeft wilgenopslag gekapt en riet gemaaid deze week. Wij beginnen het rietveld op te ruimen maar er is nog veel werk voor een volgende werkdag. We zien een zestal reeën, een koppel ooievaren die overvliegen, een zilverreiger en een dode houtsnip (aangeschoten?).

Voorbije werkdag zaterdag 10 februari 2018

Het is koud geweest deze week met zowaar nachtvorst en een beetje sneeuw. Maar vanmiddag is het zonnig en zacht, ideaal om te werken. We ruimen takken op van de bomen en struiken die door de terreinploeg gekapt zijn aan de randen van de kleine en grote dolaag in het oosten van het gebied. We krijgen het niet allemaal gedaan maar gelukkig komen er een paar scholen helpen de volgende weken. Erwin snoeit ondertussen de wilde appelaars bij zodat ze niet inscheuren.

Voorbije werkdag zaterdag 6 januari 2018

Het is een kille, grijze en donkere werkdag. Omdat het de voorbije weken veel geregend heeft, werken we vandaag op de drogere percelen op de Donk. Er wordt maaisel afgevoerd met het ijzeren paard en een aantal wilde appelaars worden wat vrijgesteld zodat ze meer licht kunnen vangen in het voorjaar en de zomer. Dat zou hun overlevingskansen sterk moeten verbeteren.

Voorbije werkdag zaterdag 2 december 2017

Het is een koude, grijze en donkere werkdag. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Maar dat houdt ons niet tegen om hooi op te ruimen op het heidestukje achter Nipal Noord en op het perceel Crab aan de bomputten. Gelukkig is er het ijzeren paard om ons te helpen met het natte maaisel. Ondertussen worden er met de tractor vijf karren brandhout uit het gebied gehaald en naar klanten gevoerd.

Voorbije werkdag zaterdag 4 november 2017

Om klokslag half twee begint het te regenen, net als we aan onze grote herfsthooidag willen beginnen. Ondanks de natte werkdag kunnen we het hele perceel Nippal, inclusief het trilveen, hooien en afvoeren met het ijzeren paard. Ondertussen wordt er met de tractor brandhout uit het gebied naar klanten gevoerd. Al bij al nog een productieve werkdag ondanks het weer. Maar er is nog veel opkuiswerk op de andere percelen waar de terreinploeg gemaaid heeft. Dat staat dan op onze todo lijst van december.

Voorbije werkdag zaterdag 7 oktober 2017

Het is een grijze werkdag met af en toe motregen en de opkomst is eerder beperkt vandaag. De terreinploeg heeft gemaaid op het grote centrale trilveen en dat maaisel moet voor de winter zeker afgevoerd worden. Dankzij het ijzeren paard slagen we er in om het trilveen helemaal op te kuisen. Er is zelfs nog wat tijd over om turf en andere bagger uit het nieuwe trilveen af te voeren met de kruiwagen.

Voorbije werkdag zaterdag 2 september 2017

Het is een mooie dag en er wordt gewerkt op de grote Dolaag en de Sint Gertrudisbeemd. Met de hulp van het ijzeren paard wordt het zware maaisel afgevoerd. Ondertussen werken Jan en Jeroen op en rond het grote trilveen met de stronkenfrees zodat de hooilanden makkelijker gemaaid kunnen worden in de toekomst.

Voorbije werkweekend juli 2017

xxx

Voorbije werkdag zaterdag 6 juni 2017

xxx

Voorbije werkdag zaterdag 1 april 2017

xxx

Voorbije werkdag zaterdag 4 maart 2017

Het is een grijze werkdag en de opkomst is beperkt vandaag. We werken op de droge Donk en ruimen het kleine heideperceeltje op aan de Driehoek. Er wordt een kar brandhout afgevoerd en een uitgewaaide Corsicaanse den wordt opgeruimd. Deze week komen nog scholen werken om de andere perceeltjes op de Donk op te ruimen. De terreinploeg heeft daar de randen gekapt en gemaaid. Dat werkje zou nog voor het begin van de lente moeten gebeuren.

Voorbije werkdag zaterdag 11 februari 2017

De harde kern is al vanmorgen begonnen met het verder uitlieren van wilgen uit het trilveen aan de bomputten. De andere werkers komen 's middags enkele percelen opruimen op de Donk waar de terreinploeg de randen vrijgesteld heeft.

Voorbije werkdag zaterdag 7 januari 2017

Het is koud en er valt aanvriezende motregen. Ondanks de ijzel is er toch een grote opkomst. De harde kern is al vanmorgen begonnen met het verder uitlieren van wilgen uit het trilveen aan de bomputten. Tijdens de Kerstvakantie zijn er ook al twee extra werkdagen geweest waarop met een tirfor (een handlier) wilgenstronken uit het trilveen zijn getrokken. De andere werkers komen 's middags takken opruimen en opbranden aan de bomputten. Er wordt ook nog een kar brandhout afgevoerd van Nipal Zuid. Ondanks het barre weer dus toch weer een heel productieve werkdag!

Voorbije werkdag zaterdag 3 december 2016

Het is mooi maar koud weer, op het vriezen af. We zijn met vele vrijwilligers vandaag en we beginnen met het opruimen van maaisel op de Sint Corneliusbeemd. Ook hier proberen we door nog eens laat te maaien in de herfst, om zoveel mogelijk nutrienten die tijdens de overstromingen in juni afgezet zijn, af te voeren. We doen dit selectief op de meest gevoelige plaatsen. Na het maaisel verwijderen we opslag tussen de gagel tussen Jacobs en Wieaken. Daarna pakken we nog de sloten aan op perceel Nipal. Ondertussen voeren Ronny en Walter nog veel brandhout af met het ijzeren paard. Daarmee is al het hout weg dat van het openmaken van het trilveen aan de bomputten opgestapeld lag op het perceel Vanbeeck.

Voorbije werkdag zaterdag 5 november 2016

Dit jaar proberen we verschillende hooilanden nog heel kort de winter in te krijgen. Deze werkdag werkdag voeren we met de draagberries maaisel af van de percelen rond de bomputten. Walter voert met het ijzeren paard brandhout naar de kant en Ronny levert met de tractor het hout aan enkele klanten.Het regent af en toe een beetje, het maaisel is nat en zwaar. We krijgen niet alles gedaan omdat het al zo vroeg donker is maar we halen dat een week later in. Op zondag 13 november komen we nog eens terug om het perceel Bas op te ruimen.

Voorbije werkdag zaterdag 1 oktober 2016

De terreinploeg heeft het trilveen aan de bomputten gemaaid deze week. Aan ons de taak om het maaisel af te voeren. Het ijzeren paard is van de partij en daarmee slagen we erin het hele perceel op te ruimen. Ondertussen wordt ook met de kleine stronkenfrees gewerkt op Nipal en aan de bomputten. Door het verhakselen van oude stronken kan er in de toekomst makelijker machinaal gemaaid worden en moet niet alle hooiwerk met de hand gebeuren.

Voorbije werkdag zaterdag 3 september 2016

Vandaag wordt er gewerkt op de hooilanden in het oosten van het gebied, op de Doolaag. Maaisel wordt afgevoerd en takhout verbrand.

Voorbije werkdag zaterdag 4 juni 2016

Het is al dagenlang hard aan het regenen in het stoomgebied van de Demer. De rivier staat dan ook heel hoog zodat het regen- en grondwater van Vorsdonk niet goed meer kan afgevoerd worden. Vele percelen staan plas-dras onder water, het lijken wel rijstvelden met gevlekte orchissen. Vandaag wordt er gewerkt op verschillende plaatsen. Aan de centrale toegangsweg wordt nog wat takhout verhakseld. Aan de donk wordt het hoekperceel met adelaarsvaren gemaaid om de varens wat onder controle te houden. En op de grote ridder wordt het tijdelijk raster opgeruimd. Een nuttige werkdag is dit voor dat het maaisezoen op gang komt deze zomer.

Voorbije werkdag zaterdag 2 april 2016

Vandaag is het grote opruimdag in Vorsdonk. Om er het maximum uit te halen beginnen we al 's morgens en zijn er liefst vier tractoren gemobileerd, een verhakselaar en een ijzeren paard. In de voormiddag voeren we brandhout af op perceel Van Beeck. Het ijzeren paard doet wel nukkig en het kost veel tijd en moeite om het terug aan de praat te krijgen. Nog in de voormiddag wordt het hooiland aan de Beukendonk opgeruimd en het takhout verhakseld. s'Middags is het picknick aan op het heidestukje aan perceel Driehoek. De liefhebbers van bakharing en gerookte makreel komen ruimschoots aan hun trekken. In de namiddag wordt er verhalseld en brandhout afgevoerd van perceel Driehoek. Als afsluiter gaan we werken op Nippal Zuid. Daar wacht nog heel veel brandhout en takhout om te verwerken maar we slagen er wonderwel in om al dat werk gedaan te krijgen. Na tien jaren van verwaarlozing gaan we dat perceel opnieuw actiever beheren en nu de toegang terug opengekapt is, zal dat veel makkelijker worden.

Voorbije werkdag zaterdag 5 maart 2016

Het is al een lange periode heel nat geweest en er is veel modder in Vorsdonk. Vandaag is de afspraak op de Beukendonk waar we eerst takken opruimen en klaarleggen om volgende werkdag te verhakselen. Daarna gaan we werken op perceel Driehoek. Om het schapenraster te plaatsen heeft de terreinploeg banen moet kappen en er is veel opruimwerk van brandhout en takhout.

Voorbije werkdag zaterdag 13 februari 2016

Vandaag wordt er gewerkt op Nipal Zuid, aan de overkant van de spoorweg. De terreinploeg heeft hier de randen gekapt en er is veel opruimwerk voor de vrijwilligers.

Voorbije werkdag zaterdag 2 januari 2016

Eerste werkdag van het nieuwe jaar en we vliegen er meteen hard in op perceel Van Beeck. De terreinploeg heeft daar al een groot deel van de bosranden teruggezet en het takhout moet opgeruimd worden. We ontsteken een groot sylvestervuur om de takken op te branden en kappen nog heel wat extra hakhout. We genieten van een nieuwjaarsborrel met wilde appeljenever van ons eigen gebied (dank aan Ruud!).

 

Archief:   Huidig    2015    2014    2013    2012    2011    2010